با ما تماس بگیرید

blue person.png

در تماس باشید

email.png

پست الکترونیک

phone.png

تلفن

0161 202 8989

location.png
socails.png

محل

رسانه های اجتماعی

49 پارکستد درایو، هارپورهی،

منچستر ، M9 5QN

@MCPAcademy

youtube.png

یوتیوب

اعتماد آکادمی بزرگ منچستر

رئیس فرمانداری ما هنری نگاووفه است و می توان از طریق آکادمی با او تماس گرفت. SENco ما Lelia Noble است و می توان از طریق آکادمی با آن تماس گرفت.