تمرکز  گروه: فرم دستور کار

parents.png

 فرم دستور کار

لطفاً اگر والدین/سرپرست کودکی در MCPA هستید و می‌خواهید چیزی به دستور جلسه برای جلسه آتی اضافه شود، از این فرم استفاده کنید. این فرمی نیست که از طریق آن بتوان شکایات یا مسائل خاص کودک را ارسال کرد زیرا برای بحث در گروه تمرکز مناسب نیستند.  مثال‌ها ممکن است عبارتند از: پارکینگ ماشین، رویدادهای خانوادگی، شام مدرسه، باشگاه‌ها و غیره.

 

لطفا توجه داشته باشید، ارسالی ناقص ممکن است بررسی نشود. تصمیم در مورد اینکه آیا یک مورد باید در دستور کار گنجانده شود یا خیر، تصمیم رئیس (کریستینا جبه، فرماندار پیوند والدین) است.

form.png

با تشکر برای ارسال!